Predavanje 4: Šta je psihopatija?

Grad: Kikinda

Škola: Gimnazija „Dušan Vasiljev“

Mentor: Miljana Kitanović

Odabrani naslov:  Psihologija zla

Datum: 18. mart, utorak, 12 h

Predavač: Aleksandar Dimitrijević

Tema: Šta je psihopatija?