Predavanje 5: Kreativno čitanje

Grad : Subotica

Škola : Gimnazija „Svetozar Marković“

Mentor : Nevenka Čudić

Odabrani naslov : Antičko pozorište

Datum : 19.03.2014. godine, sreda 15:20h-18h

Predavač : Nebojša Bradić

Tema : Kreativno čitanje