Internest kroz vreme

2006/2007

Prva aktivnost projekta Internest bila je realizacija pilot projekta 2006. godine u XIII beogradskoj gimnaziji. Tokom 2006. i 2007. godine rađeno je na preuređenju prostora, obnovi knjižnog fonda, nabavci kompjuterske opreme, obuci bibliotekara, organizaciji debate u đačkom parlamentu i postavljanju veb prezentacije škole. Realizaciju projekta u ovoj fazi podržala je Ambasada Kraljevine Holandije i Sekretarijat za obrazovanje grada Beograda.

2007/2008

U okviru projekta Internest 2007. godine započeto je razvijanje programa Infoteka evropske škole. Tada je organizovan stručni skup o medijskom obrazovanju u Saradnji sa Fakultetom političkih nauka i izrađen je priručnik o medijskoj pismenosti.

Realizovan je i pilot projekat u Gimnaziji  u Paraćinu i gimnaziji “Vuk Karadžić” u Loznici. U paraćinskoj gimnaziji nastavnicima je predstavljen projekat, a đacima knjiga „Dizraeli i istočno pitanje“ i njen autor, Miloš Ković. Takođe, obučeno je dvadeset školskih bibliotekara u Kulturno-prosvetnoj zajednici u Beogradu i popunjeni su knjižni fondovi školskih biblioteka naslovima iz oblasti medijske kulture. Realizaciju ove faze projekta podržao je Fond za otvoreno društvo.

2008/2009

Tokom ove dve godine, projektni tim radio je na predstavljanju projekta Internest i programa Infoteka evropske škole u dvadeset škola u Srbiji. Projekat je predstavljen direktoru, bibliotekarima i zainteresovanim nastavnicima u svakoj školi. Realizaciju projekta u ovoj fazi podržao je Fond za otvoreno društvo.

2009/2010

U ovom periodu raspisan je Konkurs Infoteka evropske škole, namenjen za sprovođenje aktivnosti u dve osnovne i deset srednjih škola. U junu 2010. organizovan je prvi Festival kreativnosti. Razlog koji je doveo do nastanka ovog programa je to što mediji zauzimaju centralno mesto u životu savremenog, mladog čoveka. Uprkos tome što svakodnevno prate medijske sadržaje, mladi ljudi najčešće ne raspolažu elementarnim znanjima o medijima. U osnovnim i srednjim školama mediji i medijska kultura se ne izučavaju u okviru nastave, a nastavnici i bibliotekari niti su obučeni niti su motivisani da ovakve sadržaje obrađuju u okviru vannastavnih aktivnosti. Posledica toga je nepostojanje kritičke distance u potrošnji medija i oslobađanje prostora za manipulaciju i zloupotrebe. Savremena tehnička sredstva, ukoliko postoje u školi, najčešće se koriste za zabavne aktivnosti, a ne za podsticanje stvaralaštva i kreativnosti učenika.

2010/2011

Stručnjaci projekta Internest posećuju sve više škola u Srbiji, govore o Infoteci evropske škole i predstavljaju projekat. Sve više škola se uključuje u projekat, a i mediji počinju da obraćaju pažnju na projekat. Festival kreativnosti uvodi se kao standard.

2011/2012

Projekat Internest ima sve veći opseg i u društvu se sve više priznaje kao poseban doprinos kreativnom ispoljavanju učenika, profesora, bibliotekara i drugih saradnika škola. Organizovan je drugi Festival kreativnosti.

2012/2013

Projekat Internest ima sve više pristalica, u njegovu realizaciju se uključuje sve veći broj stručnjaka, bibliotekara, profesora, psihologa, predavača, uglednih ličnosti iz javnog života u Srbiji. U okviru projekta Internest održava se veći broj seminara i predavanja sa uglednim pojedincima iz oblasti obrazovanja, kulture i medija. Na Festivalu kreativnosti učestvuje preko dvadeset škola iz četrnaest gradova Srbije.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *