Aktivnosti

Internest je nastao 2006. godine, kao rezultat vizije autora projekta Zorana Hamovića da kreativni razvoj institucionalnih obrazovnih struktura omogućava efikasnu brigu o talentovanim učenicima i stvara uslove za brže i potpunije medijsko obrazovanje. U skladu sa ovakvim polazištem razvila se i misija projekta Interest, da svojim aktivnostima preobražava i unapređuje školsku biblioteku u savremeni centar razvoja izvrsnosti.

Biblioteka plus, koja je 2000. godine osnovana kao nevladina organizacija, s ciljem da  realizuje programe razvoja školskih biblioteka matična je kuća i nosilac projekata i programa Internest.

Osnovni ciljevi su:

 • Da biblioteka i bibliotekar pružaju aktivnu podršku vaspitanju učenika i nastavnicima u organizaciji posebnih oblika obrazovanja
 • Da se izradi školski web sajt sa platformom za elektronsko upravljanje informacijama
 • Da se sistematski urede aktivnosti kroz projekte koje iniciraju i realizuju učenici
 • Da se unapredi samostalni rad učenika na istraživanju i korišćenju digitalnih i drugih izvora informacija, njihovom publikovanju i distribuciji
 • Da se stvore programski, organizacioni i tehnički uslovi za sticanje i proveru znanja metodom učenja na daljinu

Projekat Internest se sprovodi po utvrđenom planu aktivnosti koji podrazumeva:

 1. Uređenje prostora. Ovaj deo plana predviđa arhitektonski projekat za adaptaciju prostora školske biblioteke i oprema se novim nameštajem i opremom.
 2. Nabavku publikacija i medijskog materijala i instaliranje elektronske opreme.
 3. Obuku, lobiranje i informisanje. U ovoj fazi vrši se obuka bibliotekara, profesora i učenika, informisanje roditelja i lobiranje u lokalnoj upravi.
 4. Realizacija konkursa. Konkurs za učeničke projekte se raspisuje na početku školske godine i trebalo bi da bude dostupan na web strani škole tokom čitave godine.
 5. Realizacija programa. U ovoj fazi, infotekar sa profesorima ili mentorima podržava i priprema sve programske i promotivne aktivnosti. Program se realizuje u već razvijenim formama poput debata, predavanja, izložbi, radionica, promocija.
 6. Praćenje aktivnosti i evaluacija. Projekat prati i ocenjuje stručni tim i festivalski žiri.

Projekat Internest sprovodi se tokom čitave godine i u njemu učestvuju učenici, infotekari (odnosno bibliotekari), profesori, službenici škole, stručnjaci i istraživači.


 

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *