Predavanje 3: Savremeni uzori

Grad : Beograd

Škola : VI beogradska gimnazija

Mentor : Dragana Mišić

Odabrani naslov : Zvezde supermarket kulture

Datum : 17.03.2014. godine, ponedeljak 12h-15h

Predavač : Maja Vukadinović

Tema : Savremeni uzori