Aktivnosti

Internest projekat organizuje se u godišnjim ciklusima koji obuhvataju sledeće segmente:

– Objavljivanje konkursa i prijavljivanje za učešće u projektu (Poziv je upućen prvenstveno srednjim školama u Srbiji. Nosilac projekta izrađuje uputstva za reealizaciju konkursnih zadataka. Kreativni školski timovi, sastavljeni od profesora, bibliotekara i učenika, dobijaju zadatak da medijski obrade jednu iz kompleta ponuđenih knjiga. Radovi se dostavljaju u elektronskoj formi, treba da budu istaknuti na veb sajtu škole, a predstavljaju se na Festivalu kreativnosti.)

– Konsultativni period (Posle objavljivanja konkursa, a pre prijave za učešće u projektu, zainteresovani timovi se javljaju koordinatorima projekta Internest i sa njima se dogovaraju o svim sledećim zadacima i obavezama u okviru projekta.)

– Seminar za mentore školskih timova (Koordinatori projekta Internest organizuju seminare za mentore školskih timova, bibliotekare i nastavnike. Seminari obuhvataju predavanja, radionice i okrugle stolove. Izlagači na seminarima su ugledni stručnjaci i stvaraoci iz različitih domena kulture, obrazovanja i nauke. Teme se svake godine menjaju, usklađuju se sa potrebama informacionog okruženja, multidisciplinarno su postavljene, a odnose se na medijsko-informaciono opismenjavanje učenika i nastavnika, razvijanje kritičke distance u potrošnji medijskih sadržaja, podsticanje kreativnosti učenika i afirmacija individualne inicijative, razvoj informatičke i medijske kulture nastavnika, bibliotekara i učenika, osposobljavanje za korišćenje i kreiranje digitalnih izvora informacija, kao i za timski rad i sticanje osnovnih znanja o projektnom menadžmentu.)

– Rad na projektnom zadatku u okviru škole (Rad na projektnom zadatku prati stručni tim sastavljen od recenzenata projekta, projektnog tima sastavljenog od mentora i učenika, školskih pedagoga, psihologa i direktora škola, kao i spoljašnjih stručnih saradnika. Timovi se redovno sastaju i šalju koordinatorima projekta izveštaje o napredovanju u izradi radova.)

– Poseta predavača školama i tematske radionice (Nosilac projekta sa saradnicima posećuje škole učesnike u projektu, vodi razgovore sa direktorima, stručnjacima i timovima projekta i daje uputstva o daljem radu. Pored toga, praksa je da se svaki odlazak u neku školu u Srbiji iskoristi i za održavanje predavanja ili tematskih radionica. Predavači su ugledni stručnjaci iz oblasti kulture, umetnosti, obrazovanja i nauke,a teme se pažljivo biraju i usklađuju sa potrebama nastavnika, bibliotekara i učenika.)

– Festival kreativnosti (Festival kreativnosti završna je tačka u godišnjoj realizaciji projekta Internest. Na konačnoj prezentaciji, na Festivalu kreativnosti, projektni tim treba da multimedijski i multifunkcionalno oživi sadržaj  odabrane knjige. Predstavljanje ukazuje do koje mere je projektni tim ovladao tim sadržajem, te medijskim sredstvima uspeo da oblikuje autonoman sadržaj, inovaciju i afirmiše određene vrednosti. Na Festivalu kreativnosti treba što bolje prikazati ukupni kreativni potencijal projektnog tima. Zadatak žirija je da pođe upravo od ovakvih postavki prilikom ocenjivanja produkcije koja mu se prikazuje. Na kraju Festivala dodeljuju se i nagrade za najuspešnije školske timove.)

– Evaluacija projekta (Stručni tim nosioca projekta vrši evaluaciju godišnjeg ciklusa projekta, na osnovu prikupljenih evaluacionih upitnika, rada sa fokus grupama, izveštaja i analiza prikupljenih podataka. Na kraju ciklusa, koordinatori projekta održavaju još okrugli sto sa mentorima na kojem analiziraju postignute rezultate i daju predloge za unapređenje projekta.)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *