Seminari za mentore

Koordinatori projekta Internest organizuju seminare za mentore školskih timova, bibliotekare i nastavnike. Seminari obuhvataju predavanja, radionice i okrugle stolove. Izlagači na seminarima su ugledni stručnjaci i stvaraoci iz različitih domena kulture, obrazovanja i nauke.

Teme se svake godine menjaju, usklađuju se sa potrebama informacionog okruženja, multidisciplinarno su postavljene, a odnose se na medijsko-informaciono opismenjavanje učenika i nastavnika, razvijanje kritičke distance u potrošnji medijskih sadržaja, podsticanje kreativnosti učenika i afirmacija individualne inicijative, razvoj informatičke i medijske kulture nastavnika, bibliotekara i učenika, osposobljavanje za korišćenje i kreiranje digitalnih izvora informacija, kao i za timski rad i sticanje osnovnih znanja o projektnom menadžmentu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *