O Projektu

Internest je razvojni program aktivnosti koji biblioteku unapređuje u školsku infoteku. Sadržaji školske biblioteke implementacijom Internesta postaju lako dostupne, sistematično i namenski uređene informacije za vaspitne i obrazovne svrhe. Infoteka, kao informacioni centar škole, centralno je mesto za upravljanje informacijama, njihovo uređivanje i koriščenje i proizvodnju znanja.

 

Vizija

Kreativni razvoj institucionalnih obrazovnih struktura omogućava efikasnu brigu o talentovanim učenicima i stvara uslove za brže i potpunije medijsko obrazovanje.

 

Misija

Unapređenje obrazovanja, podsticanje kreativnosti, preobražaj školskih biblioteka u savremene infoteke kao centre razvoja izvrsnosti.

 

Ciljevi

Osnovni ciljevi Internest projekta su:

  • da biblioteka i bibliotekar pružaju aktivnu podršku učenicima i nastavnicima u istraživanju i korišćenju digitalnih i drugih izvora informacija, njihovom publikovanju i distribuciji, kao i u organizaciji posebnih vannastavnih oblika obrazovanja;
  • da se kroz kreativnost omogući da Internest bude prostor zajedničkog učenja za nastavnike, učenike i stručnjake, da bude škola vrlina, slobodnog i odgovornog mišljenja;
  • da školska biblioteka postane istinski kreativni prostor, Infoteka, čiji je zadatak  da podržava individualnu inicijativu i stvaralaštvo;
  • da se sistematski urede aktivnosti kroz projekte koje iniciraju i realizuju učenici sa nastavnicima, bibliotekarima i stručnjacima;
  • da unapredi informacionu pismenost i medijsko stvaralaštvo nastavnika, učenika i stručnjaka u lokalnim sredinama;
  • da stvori uslove za kritički odnos prema informacijama i za izgradnju instinskog društva znanja.

 

2 odgovora na „O Projektu“

  1. Povratni ping: info-teka | ArsAkta

Zatvoreno za komentare.