Konkurs 2014

Pozivamo predstavnike vaše škole da učestvuju u godišnjem ciklusu projekta Internest za 2014. godiniu. U skladu sa dosadašnjim iskustvom nosioci projekta u vašoj školi bi se mogli naći među profesorima građanskog vaspitanja, istorije, književnosti ili bibliotekari, psiholozi, pedagozi, ali mogu biti i profesori drugih predmeta koji pokažu interesovanje.

Podsećamo da u proteklih osam godina organizacija Biblioteka plus realizuje projekat Internest koji podstiče preobražaj školske biblioteke u infoteku i svojim programima unapređuje medijsku kulturu u odabranim srednjim školama u Srbiji, stvarajući uslove za razvoj medijske I informacione pismenosti. Infoteka kao kreativni ambijent za vannastavne aktivnosti motiviše samostalna istraživanja, podstiče međunarodno povezivanje talentovanih učenika, predavača iz škole i stručnjaka van nje.

U oblikovanje i realizaciju progama uključeni su profesori Filološkog, Filozofskog, Fakulteta političkih nauka Beogradskog univerziteta, Univerziteta umetnosti, Fakulteta za medije i komunikacije, kao i profesori srednjih škola, stručnjaci iz Narodne biblioteke Srbije, Nezavisnog udruženja novinara Srbije i profesionalci iz oblasti medija i kulture.

Projektne aktivnosti materijalno su podržali Ambasada Holadnije (2006), Skupština grada Beograda (2006), Fond za otvoreno društvo (2010–2013), Izdavačko preduzeće Clio (2003–2013), a stručnu podršku su pružili Ministarstvo prosvete, nauke I tehnološkog razvoja Srbije, Katedra za bibliotekarstvo (Filološki fakultet), Katedra za psihologiju (Filozofski fakultet), Obrazovni forum Srbije i Fakultet za medije i komunikacije iz Beograda. Poseban doprinos dali su predavači i saradnici: mr Snežana Vuković (Načelnik Odeljenja za strategiju i razvoj obrazovanja u Ministarstvu prosvete), dr Ana Pešikan, dr Milena Dragićević Šešić, Goran Marković, Rastko Ćirić, dr Aleksandra Vraneš, Ana Sofrenović, dr Dubravka Valić Nedeljković, dr Ana Altaras Dimitrijević, dr Gordana Stokić Simončić, dr Aleksandar Luj Todorović, dr Stanko Crnobrnja, dr Marina Marković, dr Aleksandar Dimitrijević, dr Rade Veljanovski, dr Sanja Domazet, dr Svetlana Bezdanov Gostimir, dr Tatjana Rosić, dr Smilja Marjanović Dušanić, dr Nada Popović Perišić, Tamara Vučenović MA, mr Katarina Radović Andrić, mr Zorana Jolić Marjanović, dr Davor Džalto, Petar Lazić, Dragomir Zupanc, Katarina Stanišić, MA, Vesna Injac Malbaša, Dejan Cukić, Gordana Ljubanović, Višnja Kisić MA, Nina Mihaljinac MA, Smiljana Jošić MA i drugi.

Upućujemo Vam molbu da razmotrite uslove konkursa i dostavite nam svoj odgovor u predviđenom roku. Konkursni materijal šalje se odabranom broju preporučenih škola i na konkursu se bira maksimalan broj od 25 škola, odnosno timova učesnika.

Stoga vas pozivamo da aktivnim uključivanjem date doprinos uspešnom sprovođenju projektnih ciljeva.

 

Raspored aktivnosti u okviru projekta

· Prijavljivanje za učešće u projektu

(do 31. 12. 2013)

· Konsultativni period

(do 1. 2. 2014)

(škole učesnice će dobiti pakete radne literature do 18. januara 2014)

· Seminar „Infoteka – Tačka oslonca i mesto promene“

(7. i 8. 2. 2014)

· Rad na projektnom zadatku u okviru škole, poseta predavača, predstavnika Biblioteke plus i tematske radionice

(od 1. 3. do 9. 5. 2014)

· Peti Internest Festival kreativnosti 2014.

(2 -3. 6. 2014)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *