Predavanje 2: Svet iz tuđih cipela

Grad : Beograd

Škola : XV beogradska gimnazija

Mentor : Ljiljana Petrović i Simonida Vukobrat

Odabrani naslov : Psihologija zla

Datum : 14.03.2014. godine, petak 09h-12h

Predavač : Sonja Banjac

Tema : Svet iz tuđih cipela