Predavanje 15: Istraživanje istine i književni angažman

Grad: Beograd

Škola: XIII beogradska gimnazija

Mentor: Jelena Babić

Odabrani naslov: U potrazi za junakom

Datum i vreme: 8. april, utorak, 11 h

Predavač: Mihael Martens

Tema: Istraživanje istine i književni angažman