Predavanje 14: Kamij Klodel – poziv na stvaralaštvo

Grad: Beograd

Škola: Škola za dizajn

Mentor: Marina Skrinjik Ćorić

Odabrani naslov: Slučaj Kamij Klodel

Datum i vreme: 4. april, 13h

Predavač: Sanja Domazet

Tema: Kamij Klodel – poziv na stvaralaštvo