Predavanje 16: Istraživanje istine i književni angažman

Grad: Kruševac

Škola: Gimnazija

Mentori: Slađana Rakić i Dubravka Vajić

Odabrani naslov: U potrazi za junakom

Datum i vreme: 11. april, petak, 11 h

Predavač: Mihael Martens

Tema: Istraživanje istine i književni angažman