Predavanje 13: Tajna istorija i javno tumačenje

Grad: Bačka Palanka

Škola: Gimnazija „20. oktobar“

Mentori: Biljana Radović

Odabrani naslov: Tajna istorija 20. Veka

Datum i vreme: 3. april, četvrtak, 12 h

Predavač: Veljko Stanić

Tema: Tajna istorija i javno tumačenje