INTERNEST seminar 2013

Seminar 
Kapilarne reforme i nova kultura učenja – Model Internest
8. i 9. februar 2013, Dom Omladine Beograda

Prvi dan

Radovan Perović, pobednik takmičenja u besedništvu studenata Pravnog fakulteta 2013. „Lepše je bez kulture“
dr Marina Marković, prodekan Fakulteta dramskih umetnosti
Zoran Hamović, predsednik Udruženja Biblioteka plus „Internest strategija i kreativna kolaicija“

Internest – primeri uspešne prakse

„Svi razlozi za INTERNEST – Internest i ključne kompetencije u obrazovanju za 21. vek“ , mr Slavica Jurić, OŠ „Sveti Sava“, Bačka Palanka
„Umetnost u doba digitalnih medija“, mr Jelena Ćeriman, Srednja škola „Tehnoart“, Beograd
„INTERNEST – učenje istraživanjem“Melita Ranđelović, Druga ekonomska škola, Beograd
„INTERNEST u lozničkoj Gimnaziji – Filozofija u stripu“Mirko Marković, Gimnazija „Vuk Karadžić“, Loznica
mr Bogdan Gajić, Gimnazija „Svetozar Marković“, Subotica
„INTERNEST u XIII beogradskoj gimnaziji – poruke dobre prakse“, Bojan Vučković, direktor XIII beogradske gimnazije
dr Nada Ševa, Institut za pedagoška istraživanja
Jasminka Čekić Marković, direktorka Centra za obrazovne politike

Drugi dan

Vaspitanje i stvaralačko mišljenje u srednjoj školi
edicija Didacta kao otvoreni prostor teorije obrazovanja

Smiljana Jošić, MA, Institut za pedagoška istraživanja, urednica edicije Didacta
dr Ana Pešikan, Filozofski fakultet u Beogradu
Gordana Ljubanović i Vesna Injac Malbaša „Medijska pismenost u školi Infoteka i projektni menadžment“