Predstavnici Internesta u poseti gimnaziji u Kruševcu

Autor projekta Internest Zoran Hamović i dr Aleksandar Luj Todorović, profesor na Univerzitetu umetnosti, posetili su 8. maja, Gimnaziju u Kruševcu, gde su sa direktorom Dobrivojem Grčakom, razgovarali o potrebama transformacije biblioteke u infoteku i mogućnostima unapređenja saradnje između ove škole i NVO Biblioteka plus. Projektni tim Gimnazije predstavio je koncept rada na temu „Fama – istorija glasina“, nakon čega je Aleksandar Luj Todorović učenicima održao predavanje na temu „Mediska pismenost i nove tehnologije“.

 

direktor Dobrivoje Grčak

Direktor škole Dobrivoje Grčak, veoma je zadovoljan zbog učešća Kruševačke gimnazije u projektu Internest, naglašavajući da u savremenom svetu „ko ima informaciju, ima moć“, stoga je glavni zadatak, upravo i cilj projekta, da se deca medijski opismene i nauče pravilnoj selekciji informacija. U tome bi im pomogli progfesori, ali prvenstveno je to uloga infotekara, jer je njegov zadatak da đacima, ali i profesorima, bira i priprema  potrebne informacije, stvarajući u infoteci ambijent za samostalan rad i inicijativu, konstruktivni dijalog i kreativni izazov talentovanim đacima.

– Mnogi naši đaci su nadareni, što možete videti na velikoj tabli u hodniku, kao i na biblordima u gradu. Veliki broj njih učestvuje na gradskim i republičkim takmičenjima. Ipak, potreba za neformalnim obrazovanjem je sve veća, zato smo sa velikim entuzijaznom smo prihvatili učešće u ovom projektu – rekao je Grčak.

 

Zoran Hamović, autor projekta Internest

Zoran Hamović je objasnio da je pravilna upotreba medija tematski okvir u kome se zadaci i ideja projekta kreću, ipak glavni cilj je transformacija biblioteke u infotektu. U skladu sa savremenim trendovima, školske ustanove trebalo bi da počnu sa upotrebom elektronskih sadržaja, istovremeno edukujući decu da ih pravilno koriste. Na taj način stvara se forum savremenih mlladih intelektualaca, koji kroz razgovore, samostalna istraživanja i mentorski rad sa profesorima unapređuju svoja posebna znanja i realizuju svoje ideje i projekte.

 

– Mi donosimo odluke na osnovu onoga što znamo i u šta smo uvereni. Zato moramo imati kritički otklon prema sadržajima koji nam se plasiraju. Danas živimo u obilju informacija, najvažnije je naučiti, kako da svrsishodno koristimo medije  kao alat za realizaciju svojih ideja i kreiranje novih sadržaja, a ne da postanemo samo izmanipulisani potrošaci – naglasio je Hamović.

Sa ovom tezom složila se i Stanislava Arsić, profesorka srpskog jezika i književnosti i mentorka projektnog tima, navodeći da je to obaveza prosvetnih radnika.

– Medijska pismenost je važan zadatak pred svima nama. U nastavi često praktikujem da kroz razne primere iz književnosti i popularne klulture, sa đacima analiziram savremene fenomene iz oblasti kulture i medija. Na taj način pokazujem đacima da škola nije dosadna i zastarela, već da je u skladu sa svetom u kome žive – objasnila je Arsić. Ona je dodala da je školska biblioteka nije bila popularno mesto kada u njoj nije bilo bibliotekara koji je stalno zaposlen, međutim danas kada dve profesorke rade kao bibliotekarke ona je mesto koje đaci rado posećuju kako bi iznajmili knjige, ali i zajedno učili.

– Najveći problem nam je mali prostor i trenutno razgovaramo o mogućnostima kako bismo i gde mogli da ga proširimo i adaptiramo kako bi đacima bio još prijemčiviji. Biblioteka vodi vrlo aktivan život, đaci stalno dolaze po knjige, tu održavamo pojedine časove,debate i razgovore. Takođe, kada je reč o knjigama, radimo ankete i tako saznajemo šta je đacima najzanimljivije za čitanje i trudimo se da im izađemo u susret – kaže Slađana Rakić, bibliotekarka, dodajući da je učešće u projektu Internest i nove kreativne mogućnosti koje je on pružio u radu sa đacima, njen „najlepši period rada u biblioteci i školi uopšte“.

 

Nakon razgovora sa direktorom i profesorima, đaci su prikazali dosadašnji rad na projektu u okviru priprema za Festival kreativnosti koji će se održati prvog i  drugog juna.

učenici kruševačke Gimnazije

Oni su celu ovu nedelju posvetili prezentaciji projekta organizujući debate, radionice i tribine u gimnaziji i drugim kulturnim ustanovama.

 

Aleksandar Luj Todorović je sa đacima razgovarao o značaju medijske pismenosti, objašnjavajući im istorijat nastanka savremenih tehnologija od telegrafa do interneta. On je istakao da je za đake važno da poznaju logiku medija, kako bi mogli da ih koriste na kreativan način, a ne kao potrošači.

 

profesor Aleksandar Luj Todorović

– Današnji komunikacioni sistemi mogu se na najrazličitije načine koristiti za kreiranje umetničkih dela. Ipak, moramo znati ceo put nastanka jednog medijskog proizvoda i svih mogućnosti koje oni nude, samo na taj način možemo postati autori koji stvaraju autentična dela – rekao je Todorović.

 

Posetu Kruševačkoj gimnaziji pratili su i lokalni mediji, a Hamović je naglasio značaj podrške koji je đacima potreban od strane lokalne javnosti.

– Ideja projekta podrazumeva stvaranje autentične kreativne atmosfere, koju uređuju i razvijaju istaknuti talentovani pojedinci i neophodno im je omogućiti vidljivost i prepoznatljivost u širem okruženju – rekao je Hamović.