Internest u gimnaziji „Vuk Karadžić“ u Loznici

Predstavnici NVO Biblioteka plus posetili su  9. maja,  gimnaziju “Vuk Karadžić” u Loznici u okviru pripremnih susreta za ovogodišnji Festival kreativnosti koji će biti održan prvog i drugog juna u Domu omladine u Beogradu. Zoran Hamović, autor projekta Internest i dr Aleksandar Dimitrijević, docent na Fil0zofskom fakultetu u Beogradu, razgovarali su sa profesorima gimnazije o značaju medijske pismenosti, a đaci su obrazlozili koncept rada, koji pripremaju, na temu “Kulturni život u Evropi na prelazu iz 19. u 20. vek”.

 

Mirko Marković, profesor filozofije i mentor projektnog tima gimnazije “Vuk Karadžić” iz Loznice, izrazio je zadovoljstvo zbog ponovnog učešća lozničkog tima na Festivalu kreativnosti, podsećajući da su učenici ove škole na prethodnom festivalu osvojili treće mesto. On je naglasio podsticajni karakter ovakvog načina rada koji otvara brojne mogućnosti razvoja talenata đaka, kroz samostalna istraživanja i timski rad.

– Želeli smo dodatno da motivišemo đake, jer kroz rad na ovom projektu oni uče kako da prikupljaju informacije i oblikuju poželjan sadržaj, kako da prikažu inovaciju i sadržaj jednog tradicionalnog medija kakav je knjiga preobraze u multimedijalnu prezentaciju. Na taj način učenici stiču znanja o i razumevanje o delovanju svih kako tradiconalnih tako i novih elektronskih medija. Otvorili i posebnu Fejsbuk stranicu gde svi učenici gimnazije mogu da se informišu o našem radu, komentarišu teme i daju nam sugestije – rekao je Marković. On je dodao da je interaktivan i mentorski rad sa učenicima veliko zadovoljstvo za njega samog, jer mu daje profesionalnu satisfakciju, ali i đacima daje sasvim novi, efikasniji i privlačniji  pristup znanjima. Iz tog razloga i direktor škole i mnoge kolege profesori podržavaju ovakve inicijative. Nedavno smo u našoj školi organizovali izložbu “Filozofija u stripu” u kojoj su učestvovali đaci iz Loznice, Lebana, Ljiga, Knjaževca, Paraćina, Kragjevca, i Valjeva.

Zoran Hamović je pozdravio ovakvu školsku inicijativu, objašnjavajući da upravo takvi programi ispunjavaju cilj projekta Internest.

– Ovaj projekat upućen je na pojedince, đake, koji su zainteresovani i talentovani, koji će biti lideri u svom okrženju, u smislu pokretanja konstruktivnih dijaloga i novih ideja. Cilj je da đaci na nov i kreativan način stiču znanja i kroz medije koji su njima bliski. To ste upravo postigli  ovom izložbom. Odatle  i potreba za transformacijom biblioteke u infoteku, koja će biti svojevrsno gnezdo kreativnosti u kome će đaci kroz mentorski rad sa profesorima moći da razvijaju svoje talnete i gde će infotekar podsticati njihova interesovanja pružajući im stručnu pomodršku. Naša želja je da stvorimo mrežu škola u Srbiji koje će koristeći prednosti virtuelne biblioteke dakle elektronskih sadržaja, razvijati međusobni dijalog, medijski se obrazovati i kreirati nova znanja. Na taj način stvara se u školi mali kultrni centar, koristan za svoje neposredno okruženje a prepoznatljiv i van njega – objasnio je Hamović.

On je naglasio značaj oblikovanja uslova za razvoj medijske kulture đaka, jer u savremenom svetu kada živimo u obilju informacija, najvažinije je mlade načiti da savladaju logiku medija, da prikupljaju i svrsishodno biraju informacije a da medije koriste prodktivno za realizaciju svojih ideja, a ne samo kao potrošaci sadržaja kroz igrice.

Dr Aleksandar Dimitrijević je upozorio na podatke, koji pokazju da mladi više sati dnevno provode na internetu, uglavnom radi zabave, što smanjuje njihovu koncentraciju i onemogućava sposobnost da se fokusiraju.

– Projekat Internest je višestruko koristan u tom smislu, jer omogućava da se mediji koriste na svrsishodan način i da se đaci nauče i upute kako da medije koriste kao alat u kreiranju novih znanja. Vaši đaci koristeći izvore iz knjige i sa interneta imaju prilike da kombinuju znanja iz književnosti, umetnosti, muzike, filozofije i stvore nove sadržaje, što otvara nove mogćnosti i pristup sadržajima, ali i samim medijima – istakao je Dimitrijević.

Jelena Stamenković, učenica i član projektnog tima, potvrdila je da je rad na projektu Internest đacima pružio sasvim nova saznanja iz oblasti medija.

– Neverovatno je koliko korisnih informacija smo pronašli i sakupili na internetu radeći na ovom projektu. Do sada smo internet uglavnom koristili za četovanje i vreme provodili na Fejsbuku, ali sada smo načili kako da tražimo ono što nam je potrebno, proveravamo i koristimo informacije koje pronađemo – rekla je Stamenković.

Podršku projektu pružili su i lokalni mediji, koji su prisustvovali poseti predstavnika NVO Biblioteka plus, navodeći da uloga medija nije samo da informiše već i da obrazuje, stoga je važno govoriti o temama koje su znacajne za celu zajednicu. Sa druge strane oni podržavaju inicijativu škole da kroz vannastavne programe razvija učeničke talente, afirmišući na taj način školu, ali i sam grad. Shvatajući potrebu za verifikacijom takvih projekata u lokalnoj javnosti i opštinska uprava pridaje važnost i daje podršku za nihov razvoj.

Nakon razgovora sa profesorima i đacima, Zoran Hamović i dr Aleksandar Dimitrijević, obišli su školsku biblioteku koja raspolaže fondom od oko 15.000 knjiga, uglavnom lektire i stručne literature. Mirko Marković najavio je skoru tranformaciju biblioteke i inicijativu da se knjige izlože na police u hodniku škole, što je jedan od predloga projekta Internest. Hamović je podravio ovu promene. napominjući da će Biblioteka plus, protokolom o saradnji školi dati svu potrebnu podršku u budućim nastojanjima da kroz virtuelnu biblioteku i kreativni rad u infoteci unapredi svoja dostignuća i doprinese razvoju talenata i stvaralačkog potencijala kako đaka tako i profesora.