Zoran Hamović i dr Aleksandar Luj Todorović posetili gimnaziju u Užicu u okviru projekta Internest

U okviru pripremnih susreta za treći Festival kreativnosti, dr Aleksandar Luj Todorović, profesor Univerziteta umetnosti i Zoran Hamović autor projekta Internest, posetili su u ponedeljak, 30. aprila, gimnaziju u Užicu. Sa direktorom gimnazije Živojinom Pavlovićem, razgovarali su o značaju rada na izgradnji medijske pismenosti učenika, ali i predavača, kao i o mogućnostima unapređenja saradnje sa NVO Biblioteka plus i IP Clio. Članovima projektnog tima prof Aleksandar Luj Todorović održao je predavanje o “Medijskoj pismenosti i novoj tehnologiji”, a potom su sa Ružicom Marjanović i Zoranom Hamovićem, diskutovali o izabranoj temi za rad “Istorija prijateljstva”.

Zoran Hamović predstavio profesorima i direktoru gimnazije dosadašnje domete i ciljeve projekta Internest, ističući mogućnosti i značaj transformacije školske biblioteke u infoteku, koja bi bila uređeni izvor informacija, podrška individualnom, timskom i kreativnom radu učenika. Infoteka treba da im pruži prostor za slobodnu i neobaveznu inicijativu, mesto gde oni mogu da realizuju svoje individualne ideje, od zamisli do materijalizacije u nekom kreativnom proizvodu, a zatim i da je verifikuju svoj talenat u javnosti.

– Infoteka je ambijent u kome će đaci i profesori biti partneri, u kome zajedno istražuju i grade virtuelnu biblioteku i arhiv svoje kreativnosti. Oslanjanjući se na sopstveno znanje, utemeljuju kreativnu sigurnost i samopozdanje. Festival kreativnosti svakako je podsticaj za učenike, svečani trenutak završetak jednog kreativnog ciklusa, ali suština je u celogodišnjem radu: planiranju, pripremama, istraživanju, realizaciji i prezentaciji. Učeći proces proizvodnje, kako i kada koriste određena znanja i medije i na koji način dolaze do njih u tom procesu, unose estetsku ali i etičku komponentu stvaralačke odgovornosti u radu – istakao je Hamović, dodajući da ovakvim radom učenici mogu razumeti put izgradnje i važnost intelektualne svojine, koji je jedna od najznačajnijih valuta u novoj ekonomiji, ekonomiji baziranoj na znanju.

Reformisanim konceptom rada sa učenicima, ali i ambijentom istraživanja, dijaloga i debate, koji bi se razvio u školskim infotekama stvorila bi se mreža naprednijih škola u Srbiji, koje bi bile svojevrstan forum znanja i interaktivnog rada, ali sa druge strane, svaka škola imala bi priliku da afirmiše sopstvene ponetncijale i izgradi osobenosti po kojima bi bila karakteristična i prepoznatljiva i van svoje sredine.

Direktor gimnazije Živojin Pavlović izrazio je veliko zadovoljstvo zbog učešća u projektu Internest. Sasvim su mu jasni ciljevi projekta i smatra da je to odlična podrška za unapređenje saznajnih kapaciteta učenika i profesora, ali i dobar način za bolju afirmaciju škole.

– Naša škola je otvorena za saradnju i smatramo da su gimnaziji potrebni specijalizovani programi za razvoj đačkih talenata. Adaptirali smo biblioteku koja sada ima čitaonicu i nalazi se u centralnom delu zgrade, jer mislimo da je ona srce škole i cilj nam je da ona bude mesto gde će učenici uz pomoć profesora naći sve relevatne infornacije za rad i nadgradnju znanja. Naši učenici su možda spretniji od nas u korišćenju tehnologije, ali smo mi tu da ih uputimo u pravi odabir i kvalitet informacija – objasnio je Pavlović.

Nakon razgovora sa direktorom, Ružicom Marjanović, profesorkom srpskog jezika i književnosti i mentorkom projektnog tima, Slavkom Markovićem, bibliotekarom, Vukadinom Simovićem, profesorom građanskog vaspitanja, kao i gostom iz muzičke škole “Vojislav Lale Stefanović”, Milenom Stričić, profesorkom književnosti, gosti su obišli školsku biblioteku, koja je adaptirana i opremljena u skladu sa predlozima u projektu Internest. Učenicima je na raspolaganju fond od 12.000 knjiga iz lektire i stručne literature, dok se u čitaonici nalaze računari sa slobodnim pristupom internetu. Po dolasku u biblioteku predstavnici Biblioteke plus, zatekli su nekoliko učenica ekonomsle škole, sa kojima gimnazija deli zgradu, koje su ovde učile i pripremale prezentaciju za nastavu, što je Hamović pozdravio, ističući da je ovakav način rada upravo jedan od očekivanih ishoda projekta.

– Život biblioteke je vrlo intenzivan, jer naši đaci dosta čitaju i koriste stručnu literatru za pripremanje referata ili prezentacija. Ambijent je takav da svako voli da dođe ovde, đaci zajedno uče, ali nas i profesori često obiđu u pauzama nastave, onda svi zajedno razgovaramo i razmenjujemo mišljenja. Đaci su veoma vezani za ovu prostoriju pa je ostala lepa tradicija da svaka generacija maturanata pokloni biblioteci određeni broj knjiga – rekao je Slavko Marković, bibliotekar gimnazije.

Ružica Marjanović, mentorka projektnog tima istakla je veliku angažovanost i posvećenost čenika  projektnim aktivnostima.

– Već nekoliko godina organizjemo festival “Na pola puta”, gde đaci imaju priliku da odaberu i čitaju knjige savremenih pisaca iz balkanskog okruženja a zatim i da se susretnu i razgovaraju sa njima. Ove godine oni su bili ukljčeni u organizaciju festivala, pripreemili su konferenciju za novinare, intervjue sa piscima, prezentacije njihovih dela… Ovakav način rada je potpno komplementaran sa konceptom projekta Internest i zato smo višestruko zainteresovani da učestvujemo u njemu. Učenici a i naši saradnici su veoma motivisani i ovaj projekat vidimo kao još jedan izvrstan način da im omogućimo da unapređuju svoja interesovanja, znanje i  razvijaju svoje talente – naglasila je Ružica Marjanović.

Dr Aleksandar Luj Todorović, u okviru predviđene teme Medijska pismenost i tehnologija komunikacija, razgovarao je sa učenicima o predmetu kojim se bavio i u svojoj knjizi Umetnost i tehnologije komunikacija. Objasnio je da u današnjem svetu, u kome su mediji sveprisutni, brišu se granice između njih i sadržaj postaje primaran u odnosu na formu. Digitalna kultura dovodi do novih pojava koje mogu biti korisne, ali i višestrko štetne ukoliko se mediji ne koriste na ekonomičan i svrsishodan način. Govorio je o zavodljivom, a beskorisnom korišćenju medijskih sadržaja. Rezultat te aktivnosti iscrpljujuće je gubljenje vremena u jeftinoj razonodi. Takođe je istakao i veliki problem zaštite autorskih prava koja su ugrožena pojavom novih medija, a pojava nedozvoljenog umnožavanja šteti ne samo stvaraocima, već i korisnicima jer dovodi do siromašenja kreativnog potencijala i lenjosti uma.

– Kreativna indstrija je u opasnosti, jer mladi smatraju besplatnu muziku delom ljudskih prava, a ustvari je autorska naknada ljudsko pravo. Morate znati sve apekte medijskog stvaralaštva i korišćenja, dakle i ko je nešto proizveo i zašto, kome to odgovara, zašto je baš tako nešto napisano. Morate znati da pročitate reklamu isto kao poruku svakog drugog teksta, da otkrijete ne samo smisao nego i svrhu upućene informacije. Nivo vaše medijske pismenosti smanjuje mogućnost da budete samo izmaniplisani potrošači – istakao je Todorović.

Hamović je još jednom naglasio značaj infotekara u školama, jer je njegova uloga da vrši selekciju i priređuje pakete potrebnih informacija uz odgovrajuće medije đacima, kako bi na najbrži način pristupili temeljnim znanjima. On je istakao da medije treba koristiti kreativno i produktivno, a ne samo za zabavu što je najčešći slučaj. Iz tog razloga je cilj projekta Internest, da se u školama stvori ambijent u kome će se đaci kroz timski rad, samostalna istraživanja i mentorski odnos sa profesorima, osposobiti da izgrade kritički pristup informacijama i nauče korisnoj i svrhovitoj selekciji sadržaja kojima su izloženi.

Planiranim potpisivanjem protokola o saradnji Biblioteke plus i gimnazije u Užicu predviđeni su i novi oblici podrške koji spadaju u deo projekta Internest za narednu školsku godinu.