Kelti u XV beogradskoj gimnaziji

U utorak, 15. maja, predstavnici Biblioteke plus posetili su Petnaestu beogradsku gimnaziju i upoznali se sa projektnim timom ove škole koji će se predstaviti na trećem Festivalu kreativnosti. Ovom prilikom, profesor Univerziteta umetnosti dr Aleksandar Luj Todorović je sa učenicima razgovarao o značaju izgradnje medijske pismenosti kod mladih i o preispitivanju položaja umetnosti u redefinisanom medijskom prostoru, uslovljenom razvojem novih tehnologija.

Ljiljana Petrović, mentorka projektnog tima, izrazila je zadovoljstvo zbog prilike da se Petnaesta beogradska gimnazija na ovaj način predstavi široj javnosti, i zbog značaja koji rad na samom projektu ima za njene učenike.

– Iako se naša gimnazija po geografskom položaju nalazi malo dalje od centra, ne bismo želeli da se i na mapi kulturnih dešavavanja nalazimo na periferiji. Stoga smatramo da je od ogromne važnosti za našu školu, kako za učesnike projekta tako i za ostale đake, da učestvujemo u jednom ovako značajnom događaju za širu obrazovnu i kulturnu javnost Srbije. Naš zadatak je da medijski proširimo građu knjige Kelti u Evropi, a čak i u nedostatku velikih sredstava, današnji medijski kanali nam omogućavaju da svoj rad učinimo dostupnim i široj publici.

Autor Internesta, Zoran Hamović, predstavio je ciljeve projekta i osvrnuo se na probleme i ograničenja savremenog koncepta učenja i informisanja.

– Mi danas možemo mnogo toga da pročitamo i da se bavimo raznim tekstovima, ali u tom obilju izvora mi nailazimo na visok stepen redudantnog. To su informacije koje nam često uopšte nisu neophodne, i važno je da ograničimo svoje bavljenje njima. U današnjoj dnevnoj ekonomiji vremena ne možemo da dozvolimo sebi da se razbacujemo, jer nas to košta. Ovo i jeste cilj našeg projekta – da naučimo da svrsishodno koristimo medijski prostor i svoje znanje o medijima; da ne budemo žrtve tehnološkog napretka, već da vešto koristimo instrumente koji su nam podareni, upozorio je Hamović.

Na problem ekonomije vremena se osvrnula i Simonida Vukobrat, psiholog i jedan od mentora projekta u Petnaestoj beogradskoj gimnaziji.

– Značaj ovog projekta je prvenstveno u tome što na veoma jasan način učenike upućuje na mogućnosti istraživačkog resursa kakav je Internet. Nažalost, mladi najčešće nisu naviknuti na ovaj vid korišćenja globalne društvene mreže – njihov angažman na njoj se mahom svodi na korišćenje popularnih sadržaja i Fejsbuka. Internet pruža obilje sadržaja koji mogu da obogate i usmere čoveka, da pruže relevantne informacije i da inspirišu dalja interesovanja. Tako smo, kako je naš rad na projektu više odmicao, mi sebi postavljali mnogo veći broj pitanja nego što smo dobijali gotovih odgovora. Otvarale su nam se nove dileme, i to je ono što nas do kraja u ovim istraživanjima kvalitativno vuče napred, objasnila je profesorka Vukobrat.

Profesor Aleksandar Luj Todorović je, predstavljajući učesnicima projekta svoja razmišljanja o mestu umetnosti u današšnjem medijskom okruženju, naglasio značaj budućnosti knjige koji je često marginalizovan.

– Svedoci smo da se sa Internetom i računarima stvaraju složene instalacije u kojima se bivši gledaoci (koje već nazivamo korisnicima) unose u jedan sasvim novi ambijent. Najozbiljniji problem koji se ovime otvara je, razume se, pitanje očuvanja kulturnog i umetničkog proizvoda. Jer, do sada se pokazalo da je knjiga najdugoročniji depozitorij ljudske memorije. Sve druge gube svoju snagu – film bledi, magnetne trake gube snagu. Postavlja se pitanje kako će Internet instalacije biti očuvane. Zato dolazimo do paradoksa da ćemo možda o umetnosti koja se stvara pomoću svih mogućih tehničkih dostignuća moći da čitamo samo u knjigama, istakao je profesor Todorović.

Učenici su istakli da se upravo susreću sa problemom obilja informacija u svom istraživačkom projektu, i da je glavni zadatak da ih na pravi način selektuju, sažmu i predstave. Ma koliko im savremeni tehnološki resursi pomagali obezbeđivanjem dostupnosti informacija, naglašavaju značaj međusobne interakcije i „živog“ razgovora. U tom smislu su im i sastanak sa predstavnicima projekta Internest i predavanje profesora Todorovića pomogli da kanališu svoja razmišljanja pred prezentaciju na Festivalu kreativnosti.

Direktor Božidar Zejak se gostima zahvalio na poseti i poverenju koje su predstavnici Biblioteke plus iskazali školi pozivom na učešće u projektu.

– Gimnazija na Rakovici je poslednja osnovana gimnazija u Beogradu i Srbiji. Naša želja je od osnivanja bila ta da ne budemo samo obrazovni centar u kome će se učiti gole činjenice, već sa ciljem da postane svojevrsno kulturno žarište. Pre par godina smo bili i domaćini jednom međunarodnom susretu pisaca, a duboko sam uveren da će učešće u projektu Internest biti od nemerljivog značaja za razvoj škole.

Učenici su najavili da će rad pred treći Festival kreativnosti predstavljati samo početak njihovog dugoročnijeg angažmana na zanimljivom projektu ispitivanja baštine i uticaja Kelta u Evropi.