Predstavnici Internesta u Srednjoj školi „Tehnoart Beograd“

autor Internesta Zoran Hamović, profesor Aleksandar Luj Todorović i direktor škole Nenad Mladenović
autor Internesta Zoran Hamović, profesor Aleksandar Luj Todorović i direktor škole Nenad Mladenović
Predstavnici Biblioteke plus su u četvrtak, 17. maja posetili Srednju školu „Tehnoart“ iz Beograda i upoznali se sa njihovim projektnim timom uoči trećeg po redu Festivala kreativnosti. Autor projekta Internest, Zoran Hamović i profesor Univerziteta umetnosti, Aleksandar Luj Todorović razgovarali su sa direktorom škole Nenadom Mladenovićem o značaju svrsishodnog korišćenja novih medija u procesu nastave i o mogućnostima proširivanja saradnje.

Sa misijom škole „Tehnoart“, sa načinom izvođenja nastave i sa kreativnim potencijalima učenika, goste su upoznali mentori učeničkog tima i ostali predstavnici nastavničkog kolektiva.

Jelena Ćeriman, profesorka sociologije i građanskog vaspitanja, zahvalila se na poseti predstavnicima Biblioteke plus i podvukla koliko je učešće u projektu uticalo na razvoj odnosa na relaciji između predavača i učenika.

profesorka Jelena Ćeriman u razgovoru sa predstavnicima Biblioteke plus
profesorka Jelena Ćeriman u razgovoru sa predstavnicima Biblioteke plus
– Učešće u projektu Internest višestruko je značajno za školu, i taj značaj se prvenstveno ogleda u posebnoj vrsti saradnje i solidarnosti koja se razvila između nastavnika i učenika u zajedničkom vannastavnom radu na analizi knjige Fama – Istorija glasina. Takođe, i nastavnici i učenici su stekli nova znanja i veštine radeći zajedno na razvoju produkta rada od ideje do njegove konačne javne prezentacije. I na kraju, naša motivacija za učešće u projektu Internest dolazi i od jednog od njegovih ciljeva, a to je pretvaranje školske biblioteke u infoteku koja će i narednim generacijama učenika omogućiti razvoj znanja zasnovanog na kreativnim industrijama, zaključila je profesorka Ćeriman.

Profesorka istorije umetnosti, Iva Krasojević, izrazila je zadovoljstvo što postoji zainteresovanost da se radi na rekonstrukciji i oživljavanju školske biblioteke.

profesorka Iva Krasojević
profesorka Iva Krasojević
– Učešće u projektu Internest nam omogućava da na kreativan način uvedemo decu u ozbiljan istraživački rad, i iskoristimo njihove potencijale koji se kroz redovan školski program ne može uvek ostvariti. Sa jedne strane, nudi im se mogućnost upoznavanja sa ozbiljnom literaturom, a sa druge mogućnost da je slobodno interpretiraju, i ostvare svoj kreativni potencijal na sasvim nov način. Takođe, smatram da je upoznavanje sa medijskom pismenošću i značajem pravilne upotrebe savremenih medija i dekodiranja sadržaja koji se sa njih plasira neophodno za generaciju koja u medijskom svetu odrasta, a ovaj projekat je prava prilika za to.

Prema rečima profesorke Krasojević, specifičnost Srednje škole “Tehnoart Beograd” je u tome što ona obrazuje mlade talentovane ljude, koji su se već opredelili za oblast umestnosti i kulture. Predstavnici Biblioteke plus su imali priliku da se na delu uvere u taj talenat, posmatrajući radove tehnoartista kojima su oplemenjeni svi zidovi škole, uključujući i nesvakidašnju spoljašnjost u vidu veoma inventivnih i lepih grafita, ali i prisustvujući njihovim pripremama za Festival kreativnosti.

učenici i mentori SŠ "Tehnoart Beograd" u stvaralačkom procesu
učenici i mentori SŠ "Tehnoart Beograd" u stvaralačkom procesu
Profesor Aleksandar Luj Todorović je sa učenicima razgovarao o evoluciji upotrebe umetnosti u medijima, o tome kako promena koncepcije tradicionalnih medija i njihova konvergencija utiču na predstavljanje umetnosti, kao i o mestu umetnosti u budućem medijskom okruženju.

Učenici su se informisali o detaljima predstojećeg Festivala kreativnosti, a najviše ih je zanimalo da li je medijski format koji su odabrali adekvatan. Nećemo vam pre predstojećeg Festivala otkriti medij za koji su se učenici opredelili, ali hoćemo odgovor profesora Todorovića koji je istakao da u ovakvoj vrsti izbora, ne postoji mogućnost greške.

profesor Aleksandar Luj Todorović
profesor Aleksandar Luj Todorović
– To je, zapravo, i jedan od ciljeva projekta Internest – da nas nauči da novi mediji ne poništavaju stare. Na nama je da uvidimo kojim medijskim okruženjem suvereno vladamo i gde nam je manevarski prostor najveći. Sigurno je da su novi mediji po svojoj prirodi interaktivniji i da imaju mogućnost integracije više tradicionalnih medija. Međutim, to ne znači da su oni uvek najbolji izbor. Ukoliko osećamo da svoju ideju možemo da implementiramo crtežom, grafikom, temperom, uljem na platnu, muzičkim izrazom, onda to treba i da uradimo, mišljenja je profesor Todorović.

Poseta predstavnika Biblioteke plus izazvala je veliku pažnju celokupnog nastavničkog aktiva škole, pa raduje i najavljeno proširenje saradnje sa aktivom predavača koji se direktno bave savremenim medijima i grafičkim dizajnom u okviru smera firmopisac/kaligraf. Oni su zainteresovani da već sledeće godine uključe rad na projektu Internest u okvire programa svojih predmeta, što bi omogućilo pravu interdisciplinarnu saradnju u okviru škole, i još bolje i kreativnije rezultate.