Predavanje 4: Umetnost i tehnologija, predavač Aleksandar Luj Tododorović

grad
Beograd
škola
Škola za dizajn i OŠ „Đorđe Krstić“
datum
21.03.2013. godine; 15h-17h
predavač
Aleksandar Luj Todorović
tema
Umetnost i tehnologija

Aleksandar Luj Todorović nas je pomoću priče praćene slikama odveo u nikad dorečen, a večito upitan, drugi oblik komunikacije koji je, uslovno rečeno, van našeg objektivnog čulnog poimanja. Uprkos raznovrsnosti tema koje smo tog dana čuli o kiborg prostoru i kiborg kulturi na mene je poseban utisak ostavila priča o umetnicima i umetnicama koje su doprineli širenju granica korišćenja tehnologije u umetnosti. Izmedju digitalnih i savremenih umetnosti video umetnike i dela deli samo kompijuter. Razvoj računara, prvi miš, nastnak interneta, video igre – mnogo interesansntih i, za mene, novih podataka. Neke informacije o umetnosti i tehnologiji probudili su istraživača u meni. Bacio sam se na posao i otkrio zanimljive podatke o takvoj vrsti umetnosti, koju još nismo učili u školi. Neki od umentika koje su na mene ostavilli poseban utisak su Čedomir Vasić, Karin Sander, Džeri Šo…  Digitalna tehnologija omogućava brisanje i menjanje činjenica i stvaranje novog, virtuelnog sveta, u koji svi mi sve više zalazimo. – Uroš Ranković, učenik IIa