Predavanje 11: Različiti psihološki pristupi fenomenima dobra i zla

Grad: Loznica

Škola: Gimnazija „Vuk Karadžić“

Mentori: Mirko Marković

Odabrani naslov: Psihologija zla

Datum i vreme: 1. april, utorak, 13 h

Predavač: Aleksandar Dimitrijević

Tema : Različiti psihološki pristupi fenomenima dobra i zla