Predavanja 9: Poremećaji empatije

Grad: Jagodina

Škola:  Gimnazija „Svetozar Marković“

Mentor: Jovana Arsić

Odabrani naslov: Psihologija zla

Datum i vreme: 28. mart, petak, 8.45 h

Predavač: Aleksandar Dimitrijević

Tema: Poremećaji empatije