Predavanje 2: Medijska arhiva, predavač Velimir Ćurgus Kazimir

grad
Beograd
škola
Druga ekonomska škola
mentor
Melita Ranđelović, pedagog i nastavnik građanskog vaspitanja
odabrani naslov
Muzikofilija
datum
18. mart. 2013. godine; 13h-15h
predavač
Velimir Ćurgus Kazimir
tema
Medijska arhiva