Novi ciklus projekta “ Internest“

BEOGRAD, 1. februara (Tanjug) – Udruženje „Biblioteka plus“, na čijem je čelu osnivač izdavačke kuće „Klio“ Zoran Hamović, danas je najavilo da počinje novi ciklus projekta „Internest“, po sedmi put, koji predviđa niz aktivnosti sa ciljem da školske biblioteke preobraze u moderne infoteke.

Prema ideji inicijatora projekta, umesto magacina za knjige, školske biblioteke bi trebalo da postanu informacioni centri škola bazirani na savremenim tehnološkim inovacijama koje omogućavaju da se koriste svi postojeći mediji, da bi učenici ovladali njihovim korišćenjem u kreativne svrhe.

Kroz projekat „Internest“ okupljaju se, oko mentora, talentovani učenici i svi koji su motivisani za vannastavne aktivnosti i samostalna istraživanja da bi razvijali kreativnu inteligenciju i stekli kritičku distancu u odnosu na sadržaj elektronskih i štampanih medija.

Prema rečima Hamovića, ovogodišnji ciklus kreativnih aktivnosti počinje seminarom „Kapilarne reforme i nova kultura učenja“ 8. i 9. februara u Domu omladine u Beogradu na kome će biti predstavljena dosadašnja iskustva škola učesnica u prethodnim konkursima timova srednjoškolaca.

Na prvom konkursu je učestvovalo sedam škola iz Srbije a sada je uključeno 22. Prema rečima Hamovića u projekat će se uključiti najviše 27-28 škola kojima će biiti omogućeno da svake godine učestvuju na konkursu za učešće na Internest festivalu kreativnosti.

Od 1. marta do 10. maja timovi predstavnika „Biblioteke plus“ i odabranih predavača posećivaće škole učesnice u konkursu i držati tematske radionice i predavanja, a Četvrti Internest festival kreativnosti biće održan 24. i 25. maja u Domu omladine, najavio je Hamović.

Tokom današnjeg radnog sastanka sa nekim od mentora školskih timova, koji su već nastupali na festivalu kreativnosti, mogli su se čuti njihovi utisci o projektu „Inernest“ i svi su govorili u superlativima iako je rad sa timovima bio naporan i zahtevao je od mentora i timova da budu istrajni, da uče i rade timski.

Prema propozicijama konkursa, škole dobijaju listu knjiga iz humanističkih nauka, kao i one o medijima i informatici, od kojih mogu da izaberu jednu koja će biti predmet njihove prezentacije. Tokom tri meseca proučavaju sadržaj knjige,  raspravljaju, smišljaju kako da je prezentuju i izrađuju prezentaciju sa kojom konkurišu za tri festivalske nagrade.

Predsednik žirija, profesor na Univerzitetu umetnosti Luj Todorović, je objasnio kako radi žiri koji od 10. maja razgleda prezentacije učesnika konknursa na DVD i ocenjuje pojedine elemente. Konačna odluka se donosi tek nakon žive prezentacije u Domu omladine, gde se može steći potpuni utisak o kreativnoj interpretaciji zadate knjige koju su odabrali da pročitaju, jer treba da opravdaju svoj način njenog tumačenja.

Najiskusniji među mentorima, profesor filosofije Zoran Bašić, koji vodi infoteku XIII beogradske gimnazije i uključio se od prvog festivala u projekat „Internest“, ocenio je da je ovaj rad vezan za pripremu prezentacije „najkvalitetniji način za ispoljavanje originalnosti talentovanih učenika, jer zahteva da se kombinuje akademski pristup zadatoj knjizi uz istraživački rad, a onda to treba pretočiti u kreativnu prezentaciju“.

Kao diplomirani pedagog i sa iskustvom profesora građanskog vaspitanja u Drugoj ekonomskoj školi u Beogradu, Melita Ranđelović je kazala da projekat „Internest“ pokreće celu školu i da je izuzetan instrument za podsticanje kritčkog stava i mišljenja, jer učenici u aktuelnom obrazovnom sistemu nisu naviknuti da „budu pitani“ niti da rade timski što je u ovom slučaju imperativ.

Slavica Jurić, bibliotekar u osnovnovoj školi „Sveti Sava“ iz Bačke Palanke, koja je jedina osnovna škola uključena u „Internest“, za konkurs sarađuje sa gimnazijom i smatra da su koristi od ove vannastavne aktivnosti nemerljive i da se pokazuju i posle više godina jer ima učesnicu koja je na studijama koristila iskustva stečena tokom pripreme nastupa na festivalu.

Napisala: Vera Kondev