Nagrađeni timovi V Internest Festivala kreativnosti

prva nagrada / studijsko putovanje u Darmštat, Nemačka:

XIII beogradska gimnazija

Trinaesta beogradska gimnazija

članovi:

 1. Ana Đelmaš
 2. Nevena Timotijević
 3. Katarina Janjetović
 4. Igor Bojković
 5. Miloš Budimir
 6. Dorotea Damjanović
 7. Veljko Popović
 8. Brana Pantelić
 9. Jelena Stanišić
 10. Aleksa Martinović

mentori: Jelena Babić i Zoran Bašić, bibliotekari

druga nagrada / boravak u Tršiću i učešće u letnjoj radionici:

Gimnazija „Dušan Vasiljev“, Kikinda

Gimnazija „Dušan Vasiljev“, Kikinda

članovi:

 1. Danilo Stankić
 2. Iva Sireta
 3. Nikola Knežević
 4. Rastko Zamurović
 5. Nikolina Francuski

mentor: Miljana Kitanović, psiholog

treća nagrada / digitalna kamera

Gimnazija „Vuk Karadžić“, Loznica

Gimnazija „Vuk Karadžić“, Loznica

članovi:

 1. Nada Ćirić
 2. Maja Ivanović
 3. Goran Sandić
 4. Pavle Pavlović
 5. Milijana Milovanović

mentor: Mirko Marković, nastavnik filozofije

nagrada „Oskar kreativnosti“ / besplatna školarina za prvu godinu studija na Fakultetu za medije i komunikaciju (dodeljuje FMK, univerzitet Singidunum)

XV beogradska gimnazija

XV beogradska gimnazija

članovi:

 1. Đorđe Karagača
 2. Stefan Jojić
 3. Milica Đurić
 4. Milica Milutinović
 5. Sofija Tintor
 6. Nikola Radović
 7. Katarina Perović

mentori: Simonida Vukobrat i Ljiljana Petrović

pohvale

za duhovitost – Gimnazija „20 oktobar“, Bačka Palanka

za kreativno čitanje – Gimnazija „Svetozar Marković“, Subotica

za humanost – Farmaceutsko-fizioterapeutska, Beograd

za istraživački duh – Škola za dizajn, Beograd