Internest: TAČKA OSLONCA I MESTO PROMENE

 

Seminar
Internest:
TAČKA OSLONCA I MESTO PROMENE

Datum: 7. i 8. februar 2014. godine
Mesto: Dom omladine Beograda, Galerija (Makedonska 22, Beograd)