Internest predavanje 16: Upravljanje talentom i intelektualna svojina, predavač Zoran Hamović

grad
Beograd
škola
Muzička škola „Stanković“
mentor
Tatjana Vojnov, profesor istorije muzike
odabrani naslov
Revolucija u glavi
datum
16.04.2013.godine, 17h-19h
predavač
Zoran Hamović
tema
Upravljanje talentom i intelektualna svojina