Predavanje 3: Savremeni uzori

Grad : Beograd

Škola : VI beogradska gimnazija

Mentor : Dragana Mišić

Odabrani naslov : Zvezde supermarket kulture

Datum : 17.03.2014. godine, ponedeljak 12h-15h

Predavač : Maja Vukadinović

Tema : Savremeni uzori

Predavanje 2: Svet iz tuđih cipela

Grad : Beograd

Škola : XV beogradska gimnazija

Mentor : Ljiljana Petrović i Simonida Vukobrat

Odabrani naslov : Psihologija zla

Datum : 14.03.2014. godine, petak 09h-12h

Predavač : Sonja Banjac

Tema : Svet iz tuđih cipela

 

Predavanje 1: Društvo spektakla

Grad : Kragujevac

Škola : Prva kragujevačka gimnazija

Mentor : Ivan Nedeljković

Odabrani naslov : Zvezde supermarket kulture

Datum : 12.03.2014. godine, sreda 11h-16h

Predavač : Maja Vukadinović

Tema : Društvo spektakla