Internest u gimnaziji „Svetozar Marković“ u Jagodini

Učenici i profesori jagodinske gimnazije „Svetozar Marković“ ugostili su danas, 25. aprila, Zorana Hamovića i dr Stanka Crnobrnju u okviru pripremnih susreta za ovogodišnji Festival kreativnosti. Učenici su nakon predstavljanja koncepta svog rada na temu „Istorija prijateljstva“, imali priliku da čuju predavanje na temu „Medijske pismenosti i estetike savremenih medija“ dr Stanka Crnobrnje.

 

Zoran Hamović predstavio je dosadašnje domete i elemente daljeg razvoja projekta Internest profesorima jagodinske gimnazije „Svetozar Marković“, objašnjavajući da, u savremenom svetu gde mediji postaju dominantni kanali komunikacije, jedan od najvažnijih zadatka školske infoteke jeste da podstakne kritički pristup selekciji informacija. Projektom Internest  škole dobijaju mogućnost da koncipiraju drugačiji rad sa đacima kroz samostalno istraživanje i interaktivni timski rad, što je  izazovnije i podstiče motivaciju učenika.

– Cilj je da se đaci individualno opredeljuju za teme koje ih zanimaju. Uloga profesora i infotekara  je da kroz mentorski rad usmeravaju učenike i upućuju ih gde mogu nađi pravu informaciju, ali i da kroz debate i razgovor nauče decu da kritički rezonuju. Kroz praktični rad na projektu učenici uviđaju primenljivost i svrsishodnost znanja koje stiču. Reč je o promeni radnog, krativnog ambijenta u školi. Biblioteka prerasta u svojevrsni centar informacija, gnezdo iz koga kreću te promene – objasnio je Hamović. Zadatak infotekara, u tom slučaju, bio bi da kvalifikovano obrezbedi što više informacija iz različitih medija, i da kroz program medijskog opismenjavanja uputi đake kako da koriste informacije i medije. „U ovom projektu važno je da od učenika stvorimo onoga ko zna da napravi izbor, ne medija, već informacija“, naglasio je Hamović.

Savremeni mediji, zbog obilja informacija koje pružaju, uslovljavaju promene u načinu percipiranja i konzumiranja informacija i sadržaja sa čim su su složili svi profesori gimnazije. Ljiljana Ristić, profesorka srpskog jezika, kao primer ovakvog procesa istakla je značajno smanjen fond reči srednjoškolaca, koji uslovljava velika izloženost „instant informacijama“. Kroz rad na projektu Internest, dodao je Hamović,  učenici dobijaju mogućnost da nauče logiku medija i na taj način oni predstaju da koriste medije kao potrošaci, već kao alat kojim će razvijati svoju kreativnost i produktivnost.

 

Slavica Spasić, profesorka sociologije i mentorka projektnog tima gimnazije „Svetozar Marković“, je izrazila zadovoljstvo zbog učešća u projektu, a učenici su predstavili koncept svog rada na temu „Istorija prijateljstva“.

– Odlučili smo se za ovu temu, jer nam je bliska. Učenici sa oduševljenjem pripremaju prezentaciju, koja će biti predstavljena u vidu multimedijalne animacije. Kada ih motivišemo na pravi način i podtaknemo na razmišljanje oni su zaista motivisani i kreativni. U rad su se uključili i drugi profesori, pa svako iz svog ugla pokušava da doprinese ovom našem zajedničkom dijalogu – rekla je Slavica Spasić.Dr Stanko Crnobrnja

Dr Stanko Crnobrnja naglasio je da savremeno globalno društvo funkcioniše po principu instinkta i afekta, odnosno da zahteva dobro razumevanje i brza kreativna rešenja.

– Mediji su na neki način postali konkurencija školi i porodici, jer se sada kroz njih stiču iskustva i znjanja. U toliko je veći značaj da oni medije ne koriste samo kroz zabavu, već da shvate ozbiljnost i odgovornost pristupu globalnog mreži. Međutim, i škole moraju biti svesne ove nove konkurencije, i prolagoditi svoj rad, pristup znanju i učenicima savremenim trendovima – objasnio je Crnobrnja.

Nakon razgovora sa profesorima i učenicima, Zoran Hamović i dr Stanko Crnobrnja, obišli su školsku biblioteku i razgovarali sa Danijelom Vasić, školskim bibliotekarom. Biblioteka raspolaže bogatim fondom od 17.000 knjiga, ali je, prema rečima bibliotekarke, najveći problem zastarelost knjiškog fonda, zbog čega đaci iznajmljuju uglavnom školsku literaturu. Zoran Hamović je još jednom predočio značaj uloge bibliotekara-infotekara u projektu Internest, koji kroz reformisani koncept školskog rada, đacima omogućava da steknu potrebno samopouzdanje prilikom korišćenja medijskih izvora i sadržaja, stvarajući poseban ambijent i program aktivnosti.