Ocena stručnog žirija

Ove godine prvi put su učenici i mentori imali medijski monitoring kao projektni zadatak.

Opšti je utisak da su školski timovi ostvarili dobar rezultat. Kvalitet radova je ujednačen, a pet odabranih izdvojilo se doslednim metodološkim pristupom, sistematičnošću u analizi i izlaganju podataka i kreativnošću u izradi prezentacija.

Uočljivo je, međutim, da je u ovogodišnjim radovima manje izražena raznovrsnost i kreativna upotreba medija. Timovi su se uglavnom orijentisali na statističko prikazivanje prikupljenih podataka i nisu insistirali na kreativnoj završnici. Osim toga, svoje argumente i komentare češće su iznosili kao novinski izveštači, a ređe kao analitičari i kritičari.

Teme radova su dobro odabrane, ali je prisutna nedoslednost u pristupu i izvođenju svih potrebnih koraka u realizaciji zadatka. Zabrinjavajuće je prisutan nizak nivo jezičke kulture.

Preporuka mentorima i timovima jeste da u narednom nastupu više pažnje obrate na argumentaciju i njeno efektno, jasno i ubedljivo obrazloženje.

Članovi stručnog žirija:

  1. Nebojša Bradić, pozorišni reditelj
  2. Ljubica Arsić, književnica
  3. dr Aleksandar Luj Todorović, profesor na Univerzitetu umetnosti u Beogradu
  4. dr Stanko Crnobrnja, filmski i TV reditelj, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu
  5. Ranko Stojilović, novinar

Član stručnog saveta
dr Miroljub Radojković,  profesor na Fakultetu političkih nauka

Pozivamo školske timove, učesnike ovogodišnjeg konkursa, da nam do četvrtka, 11. juna, pošalju svoju ocenu radova finalista (od 1 do 5) sa komentarima. Zbir ocena biće istaknut narednog dana na sajtu, a školski timovi će tako postati šesti član žirija!