Program Seminara

SEMINAR

Kapilarne reforme i nova kultura učenja   Model Internest 

Datum: petak, 8. i subota, 9. februar 2013. godine

Mesto: Dom omladine Beograda, Mala sala (Makedonska 22, Beograd); www.domomladine.org

 

PROGRAM

Petak, 8. Februar

10:30h – 11:00h / Prijavljivanje učesnika

11:00h – 11:30h / Pozdravne reči :

 1. Radovan Perović, besednik
 2. dr Marina Marković, prodekan Fakulteta dramskih umetnosti

Uvodno izlaganje:

Internest strategija i kreativna koalicija, Zoran Hamović, Biblioteka plus

11:30h – 13:30h / Internest – primeri uspešne prakse

 •  „Svi razlozi za INTERNESTInternest i ključne         kompetencije u obrazovanju za 21. vek“

                        mr Slavica Jurić, OŠ „Sveti Sava“, Bačka Palanka

 • „Umetnost u doba digitalnih medija“,

                        mr Jelena Ćeriman, Srednja škola „Tehnoart“, Beograd

 • INTERNEST – učenje istraživanjem“,

                        Melita Ranđelović, Druga ekonomska škola, Beograd

12:30h – 12:45h / Pauza

 •  INTERNEST u lozničkoj Gimnaziji – Filozofija u stripu“

                        Mirko Marković, Gimnazija „Vuk Karadžić“, Loznica

 • mr Bogdan Gajić, Gimnazija „Svetozar Marković“, Subotica
 • „INTERNEST u XIII beogradskoj gimnaziji – poruke dobre prakse“

Bojan Vučković, direktor XIII beogradske gimnazije

13:30h – 14:15h / Uticaj razvoja rane pismenosti na čitalačke komeptencije učenika

 •  dr Nada Ševa, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
 •  mr Jelena Radišić, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

14:15h – 15:30h / Pauza za ručak

15:30h – 18:00h / Nastavnički stavovi – Internest , pro et contra

fokus grupe sa profesorima

 • Jasminka Čekić Marković, Centar za obrazovne politike
 • Jelena Radišić, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
 • Aleksandra Maksimović, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini

 

Subota, 9. Februar

9:30h – 10:00h / Prijavljivanje učesnika

10:00h – 12:00h / Vaspitanje i stvaralačko mišljenje u srednjoj školi

razgovor o knjizi „Osnove vaspitanja u školi“ i o ediciji Didacta kao otvorenom prostoru teorije obrazovanja

Reč urednika edicije:

 • Smiljana Jošić, MA, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

Uvodno predavanje:

 • dr Ana Pešikan, Filozofski fakultet u Beogradu
 • debatna grupa profesora

12:30h – 14.30 / Pauza za ručak

14:30h – 16:30h / Medijska pismenost u školi – Infoteka i projektni menadžment (radionica)

 • Gordana Ljubanović, Narodna biblioteka Srbije
 • Vesna Injac Malbaša, Narodna biblioteka Srbije

16:30h – 17:15h / Internest (organizacija) – pitanja i odgovori

 • Snežana Milin Perković, MA, Biblioteka plus
 • Ranko Stojilović, Biblioteka plus

Kao radni materijal konferencije biće korišćena sledeća literatura:

 • Mojca Kovač Šebart, Janez Krek, OSNOVE VASPITANJA U ŠKOLI
 • BUDUĆNOST ZNANJA I KULTURE, priredili Vinai Lal i Ašis Nandi
 • Tomas de Konenk, FILOZOFIJA OBRAZOVANJA

Radni materijal se učesnicima Seminara dostavlja u elektronskom obliku.

 

Informacije o smeštaju i prevozu

Smeštaj i prevoz:  Svi učesnici Seminara smešteni su u hotelu „Union” (Kosovska 11), koji je smešten na tri minuta hoda od Doma omladine. Organizacija prevoza je slobodan izbor učesnika.

napomena: Organizator Seminara snosi troškove prevoza, smeštaja (noćenja) i boravka za učesnike. Neophodno je blagovremeno obaveštenje organizatorima Seminara o promeni broja učesnika kako bi smeštaj i hrana bili rezervisani. Od učesnika Seminara se očekuje da sačuvaju sve račune i karte za prevoz, jer im bez toga neće biti nadoknađeni putni troškovi.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *