Medijska pismenost

Da bi bio funkcionalna odrasla osoba u medijatizovanom društvu, pojedinac mora da bude sposoban da razluči različite medijske forme i da zna kako da postavi osnovna pitanja o svemu što vidimo, čitamo ili čujemo.

E.Thoman, osnivačica Centra za medijsku pismenost

Jedan od važnih ciljeva projekta Internest je promovisanje i razvoj medijske pismenosti. Šta to zapravo znači? Šta je medijska pismenost i na koji način se ona razvija aktivnostima koje predviđa projekat? Šta nije medijska pismenost? Postoji li neki nivo koji pojedinac treba da dostigne kako bi bio medijski pismen? Koja je i kakva uloga škole u procesu medijskog opismenjavanja?

Medijska pismenost se najčešće definiše kao sposobnost razumevanja, čitanja, pronicanja u srž medijskih tekstova, odnosno sposobnost da se na različite načine sagledavaju, analiziraju, evaluiraju i kreiraju medijske poruke. Multimedijsko proširenje sadržaja, koje je jedan od zadataka projektnih timova, u stvari podrazumeva iščitavanje i korišćenje jednog medijskog teksta (knjige) kao polazišta za proizvodnju drugačijeg formata i sopstveno tumačenje odabrane teme. Ono upravo obuhvata veštine pristupa tekstu, analize, razumevanja, a zatim i proizvodnje i medijski pismenog izražavanja. Važnost razvijanja ovih veština jasna je ako jednako naglasimo da je reč o razumevanju i tumačenju medija koliko i o razumevanju tekstova uopšte. To znači da bi medijski pismena osoba morala da bude osposobljena da kritički misli i analizira najrazličitije forme izražavanja, to jest da se sticanjem veština koje podrazumeva medijsko obrazovanje ili medijsko opismenjavanje stiču veštine koje imaju najširu primenljivost i presudne su za kvalitetno funkcionisanje i izražavanje u savremenoj kulturi.

Cilj ove rubrike je da informiše, uputi, ali i da podstakne razgovor o ovoj temi.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *