O Festivalu kreativnosti

Festival kreativnosti završna je tačka u godišnjoj realizaciji projekta Internest i ima zadatak da predstavi razumevanje medija i medijsku kreativnost učenika srednjih škola. Svaka škola učesnica bira jednu od ponuđenih knjiga iz oblasti sociologije, antropologije, umetnosti, istorije, teorije i kritike masovnih medija i priprema njenu prezentaciju u odabranim medijumima. Na taj način, knjiga služi kao osnova za medijsko izražavanje odabranih tema i sadržaja, kao inspiracija za šire angažovanje učenika u jednom specifičnom  obliku vannastavne aktivnosti.

 Od učenika se ne očekuje samo da pročitaju odabranu knjigu i o njenom sadržaju „referišu“ svojim nastavnicima i publici na završnom danu festivala. Naprotiv, ova aktivnost  bi trebalo da usmeri učenike ka kreativnom tumačenju odabranog sadržaja. Stoga se najpre očekuje da odabranu knjigu pročitaju i njene teme i teze shvate. To podrazumeva međusobne razgovore, konsultovanje sa mentorima i drugim profesorima, organizovanje širih debata, razgovor sa ljudima koji se datom oblašću profesionalno bave i slično.

 Projektnu grupu sačinjavaju učenice i učenici koji su se sami opredelili da se posvete ovom poslu. Ti učenici najčešće su i nosioci ideje ili vizije celine. Njihovi stavovi su prihvaćeni i podržavani od ostalih članova grupe. Cilj aktivnosti i jeste da kroz dobro odabranu temu i pristup u svoj rad mogu da uključe i mišljenja tog šireg okruženja i stvore interesovanje za predmet kojim se bave i naklonost za svoj rad.

 Svaka od ponuđenih knjiga obrađuje širok spektar pitanja iz oblasti istorije kulture i sveta masovnih medija. U skladu sa tim, projektna grupa se opredeljuje za pokretanje rasprave u javnosti o nekom od problema kojima se knjiga bavi, ili, pak, da neke od teza iznetih u knjizi proveri na primeru sopstvene sredine. Način na koji projektna grupa pokušava da animira svoju okolinu i iskoristi povratnu spregu deo je kreatvinih rešenja koja se od nosilaca projekta očekuju. Potrebno je istaći da sav trud animiranja okoline predstavlja svojevrsnu proveru sposobnosti i odgovarajuću nagradu. Projektni tim obavlja značajan kreativni posao čiju bi vrednost i važnost trebalo da sagleda i proceni okolina u kojoj tim deluje. Stoga je i uspešno animiranje lokalnih masovnih medija i lokalne uprave važan doprinos svrsi celog poduhvata.

 Već u ovoj fazi rada projektna grupa bira medijume koje će koristiti za rad na projektu i za prezentaciju tog rada unutar svoje sredine i pred auditorijumom u završnom delu,  finalu Festivala kreativnosti. Od projektne grupe se ne očekuje da iskoristi po svaku cenu što više različitih medijuma i medija, već da odabere najprimerenija sredstva za izražavanje ideja i rešenja do kojih je tokom rada došla. Konačni proizvod projektne grupe može biti bogati multimedijalni dosije i odgovarajuća prezentacija, ali isto tako i ubedljiv i efektni prikaz rezultata korišćenjem samo jednog medijuma, samo jednog sredstva izražavanja. Drugim rečima, najbolji efekat se ne postiže gomilanjem sredstava već usklađenošću, sinhronošću sadržaja i sadržitelja.

 Nema potrebe isticati da je ukupni estetski efekat odabranog načina izražavanja, to jest pravilno i efektno korišćenje odabranog medijuma izuzetno važno, jer ukazuje ne samo na razumevanje odabrane teme, već i na poznavanje suštine takvog izbora. Autori projekta Internest svesni su da postoje brojni estetski pristupi i da ni jedan od njih nije jedini, najbolji i najefektniji.

 Sve slobodne vaspitnoškolske aktivnosti bi trebalo da imaju kao svoj najvažniji zadatak uklanjanje negativnih posledica različitih društvenih neizbežbnosti, oživljavanje mašte,  kreativnog razmišljanja i svega onoga što posedujemo pre no što nas školski program standardizuje i homogenizuje. I projekat Internest i Festival kreativnosti ima upravo takav cilj, da pruži dodatni, poseban prostor za ispoljavanje i razvoj individualne kreativnosti.

 Na konačnoj prezentaciji, na Festivalu kreativnosti, projektni tim treba da multimedijski i multifunkcionalno oživi sadržaj  odabrane knjige. Predstavljanje ukazuje do koje mere je projektni tim ovladao tim sadržajem, te medijskim sredstvima uspeo da oblikuje autonoman sadržaj, inovaciju i afirmiše određene vrednosti. Verovatno nema potrebe ponavljati da na Festivalu kreativnosti treba što bolje prikazati ukupni kreativni potencijal projektnog tima. Zadatak žirija je da pođe upravo od ovakvih postavki prilikom ocenjivanja produkcije koja mu se prikazuje.

dr Aleksandar Luj Todorović

predsednik žirija Trećeg Festivala kreativnosti

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *