Kako se ocenjuju radovi?

Završetak projekta Internest obeležava Festival kreativnosti na kojem školski timovi pred publikom i žirijem prikazuju rezultate i proizvode svog godišnjeg učešća u projektu. Petočlani žiri Festivala kreativnosti čine stručnjaci u odgovarajućim oblastima, oni koji su profesionalno upoznati sa obrađivanim temama, načinima na koje se teme medijski proširuju i pedagoško-psihološkim osnovama samog projekta. Da bi se bolje razumeli kriterijumi na osnovu kojih se ocenjuju školski projekti, potrebno je detaljnije objasniti svaku od kategorija koje članovi žirija uzimaju u obzir. Ocene se daju na kraju prezentacija projekata na Festivalu, ali podrazumevaju procenu kvaliteta učešća školskog tima u celokupnom projektu, odnosno svim fazama projekta Internest.

Svaki član žirija daje ocene od 1 (jako slabo) do 10 (izvrsno) za svaki takmičarski tim u pojedinačnim kategorijama. Daje se i zbir svih pojedinačnih ocena (’’ukupna ocena’’). Zbir svih ukupnih ocena ne određuje konačnu poziciju takmičara, već će poslužiti kao osnova za diskusiju i donošenje konačne odluke žirija.

Prilikom ocenjivanja, članovi žirija daju ocene u sledećim kategorijama:

 RK – RAZUMEVANJE KNJIGE:  Da li su takmičari pažljivo pročitali i shvatili odabranu knjigu. Da li su iz  nje izvukli relevantne zaključke, da li je čitanje knjige kod njih otvorilo nova saznanja o datoj temi.

KM  – KORIŠĆENJE I POVEZIVANJE  MEDIJA: Da li su takmičari koristili samo jedan ili više medijuma za izražavanje svojih ideja i zaključaka. Ukoliko su koristili više medijuma, da li je to bilo opravdano ili su medijumi natrpavani bez obzira na celishodnost. Da li su odabrani medijumi pravilno iskorišćeni. Do koje mere su iskorišćeni potencijali koje dati medijum poseduje. Da li su korišćeni lokalni ili neki drugi masovni mediji.

AS – ANIMIRANJE SREDINE:  Da li je ekipa oblikovala sama projekat ili je uključila i druge saradnike. Da li je u svoj rad uključila eksperte koji nisu deo nastavnog kadra. Da li su i građani njihovog mesta bili obavešteni, dali podršku ili na drugi način učestvovali u projektu. Da li je projekat zainteresovao ostale učenike u školi, pa i lokalnu društvenu zajednicu.

EK – ESTETSKI KVALITET: Da li ostvareni projekat ima odgovarajuće estetske kvalitete. Da li je njegova prezentacija jasna i odgovara sadržaju teme.

UU – UKUPAN UTISAK: Celovit utisak o podnetom projektu i izvedenom programu. Kako bi projekat bio ocenjen da je to jedina ocena.

PR – PREZENTACIJA: Kvalitet prezentacije na sceni Doma omladine. Uverljivost, konciznost, artikulisanost, usklađenost sa podnetim  projektom. Korišćeni jezik.

TT – UKUPNA OCENA: Zbir svih ocena

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *