Predavanje 22: Video i televizijska produkcija

Predavanje 21: PR škole i kultura odevanja

Internest predavanje 20: Razumenvanje rok kulture, predavač Dejan Cukić

Internest predavanje 19: Digitalne i(li) virtuelne biblioteke, predavač Gordana Ljubanović

Internest predavanje 18: Informacijska pismenost i obilje informacija, predavač Gordana Simončić

Internest predavanje 17: Nove uloge autora i čitalaca u digitalnom dobu, predavač Tamara Vučenović

Internest predavanje 16: Upravljanje talentom i intelektualna svojina, predavač Zoran Hamović

Internest predavanje 15: Umetnost filma i budućnost pokretnih slika, predavač Goran Marković

Internest predavanje 14: Govorna kultura, predavač: Marina Marković

Predavanje 13: Kreativnost i talenat, predavač Ana Altaras Dimitrijević

Predavanje 12: We Don't Need No Education? Izazovi obrazovanja u savremenom dobu, predavač Davor Džalto

Predavanje 11: Retorika i javni govor, predavač Petar Lazić