INTERNEST seminar 2013

Internest u "Kulturnim krugovima"

Mediji da nam služe, a ne da im robujemo

Seminar o kreativnom učenju u Domu omladine

Razvoj društva znanja

Prvi dan seminara Kapilarne reforme i nova kultura učenja - Model Internest